webinar register page

Webinar banner
Forskning på människa – forskningsetik och forskningsetisk reglering
Föredragshållare är Mats Johansson, universitetslektor i medicinsk etik, Lunds universitet.

Moderator: Björn Rydevik, ordförande, Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin

Detta är ett öppet fakultetsmöte, och är en del av en seminarieserie på initiativ av Rådet för forskningsetik. Seminariet ges på svenska, och vänder sig till alla anställda och studenter, samt personer med annan anknytning till Sahlgrenska akademin.

Apr 15, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Elisabet Jerlhag Holm.